Distribuční transformátory

CG Power Systems nabízí rozsáhlou řadu distribučních transformátorů vyhovujících

požadavkům distribuce energie, výrobě větrné energie, energetickým a průmyslovým závodům.

Tyto transformátory jsou vyráběny ve výrobních závodech v Belgii a Irsku.

Logotagline 150dpi2
Více o distribučních transformátorech zde...

Technická data ke stažení
Řada ECO ( dle směrnice 2009/125/ES )

Návod k obsluze

 

Rozměrový výkres Vám rádi zašleme


SLIM Transformátory
Distribuční transformátory do 30MVA

 

 

  pokus2

CG Power Systems nabízí širokou škálu standardních olejových distribučních transformátorů pro distribuci energie spotřebitelům. Standardní sortiment výroby zahrnuje také SLIM® transformátory, které jsou menší, lehčí, odolnější rázovým přetížením a bezpečnější, z důvodu použití dielektrických kapalin třídy K. Mimo to, CG nabízí Bio-SLIM® transformátory, které jsou plněny plně biologicky odbouratelnou kapalinou, a proto mohou být použity v ekologicky citlivých oblastech jako jsou např. větrné elektrárny.

 

Mimo standardní nabídku vyrábí CG Power Systems také speciální distribuční transformátory transformátory pro průmyslové aplikace. Vývoj těchto speciálních typů je založen na výsledku neustálého sledování a vyhodnocování měnících se požadavků zákazníků. V některých případech vedly tyto speciální požadavky k vývoji nového či upraveného produktu. Speciální distribuční transformátory mají proto specifické mechanické anebo elektrické vlastnosti. Obvykle jsou tyto speciální typy transformátorů navrženy tak, aby mohly být vyrobeny s použitím standardních výrobních metod, které vyžadují jen minimální změny ve výrobním procesu.

 

Portfolio vyráběných distribučních transformátorů
Popis Rozsah Napětí Norny
Amorfní distribuční transformátory do 2.5 MVA do 36 kV IEC
Auto-transformátory do 30 MVA do 72.5 kV IEC
Konvenční olejové transformátory do 4 MVA do 33 kV  ANSI,IEC,IS 
Hermetické distribuční transformátory do 2.5 MVA  do 33 kV ANSI,IEC,IS 
Měničové transformátory dle požadavků  dle požadavků IEC,IS
Olejové transformátory malých výkonů do 31.5 MVA  do 132 kV  ANSI,IEC,IS 
Zemnící transformátory do 1.25 MVA  do 66 kV  ANSI,IEC,IS 
Modulární distribuční centra do 9.375 MVA  34.4 kV - 200 kV BIL  ANSI 
Transformátory posunu fází do 5 MVA  do 36 kV  IEC 
Transformátory primárních rozvoden do 30 MVA  138 kV  ANSI 
Transformátory sekundárních rozvoden do 33 MVA  do 34.5 kV ANSI 
Distribuční transformátory s vlastní ochranou do 400 kVA do 36 kV IEC 
1-fázové sloupové distribuční transformátory do 100 kVA do 36 kV  IEC 
SLIM® Transformátory do 10 MVA  do 72.5 kV  ANSI,IEC
Bio-SLIM® Transformátory do 7 MVA do 72.5 kV  ANSI,IEC 
Distribuční transformátory malých výkonů do 14 MVA 69 kV, 350 kV BIL  IEC 
Steep-Wave distribuční transformátory dle požadavků  dle požadavků  IEC 
3-fázové plošinové transformátory do 10 MVA do 34.5 kV  ANSI 
3-fázové sloupové nebo plošinové transformátory do 5 MVA  do 36 kV  ANSI,IEC 
3-fázové stacionární transformátory do 3 MVA do 34.5 kV ANSI
3-fázové Windpad transformátory do 5 MVA do 34.5 kV ANSI,IEC