Zemnící transformátory

Logotagline 150dpi2
Neutral Grounding UPR

Zemnící transformátory jsou navrhovány tak, aby ochránily systém proti poruchám fázových zemních spojení a to po celou dobu jejich trvání. Tyto transformátory jsou využívány k získání neutrálního bodu a zajištění uzemnění pro neuzemněné systémy. Například, pokud jsou spojena delta vinutí mezi dvěma transformátory, systém není uzemněn. V takovém systému zemnící transformátory zajišťují uzemnění a ochranu proti zemním zkratům. Na základě našich odborných znalostí z výroby můžeme nabídnout velkou řadu zemnících transformátorů odpovídajících požadavkům zákazníka.

 
Krátkodobě nebo trvalé zatížitelné

Hermetické nebo s Konzervátorem

S nebo bez pomocného sekundárního vinutí

Charakteristiky provedení
  • Velikost provedení je definována podle zemnícího proudu a doby trvání
  • Založeno na ověřených a otestovaných technologiích
  • Splňuje nejnovější požadavky IEC norem
Rozsah výroby

 

Výrobní závod

Výkon

Napětí

Normy

Belgie

dle požadavků

dle požadavků

IEC

Indie

100 až 1250 kVA

6,6 až 66 kV

ANSI, IEC, IS