Modulární distribuční centra

Logotagline 150dpi2
Pad Mount Modular Distribution Centers UPR

Modulární distribuční centra CG obsahují všechny typické základní prvky rozvodny u samotného transformátoru.

Tento produkt jsme představili na základě společného vývoje s firmou Exelon Energy Delivery. Výrobek je k dispozici s výkonem až do 9.375 MVA ONAN a s úrovní napětí od 34.4 kV - 200 kV BIL. Jednotka je vybavena přepínačem odboček bez zatížení, 34.5 kV bleskojistkou, 200 kV BIL tří fázovým hlavním vypínačem.

Charakteristiky provedení
  • Nákladově efektivní koncept
  • Přátelský životnímu prostředí
  • Zkrácená doba instalace
  • Převyšuje obecné bezpečnostní standardy
  • Obsahuje spínač opětného zapnutí a SCADA
  • Zahrnuje vypínač transformátoru ON/OFF
  • Včetně DETC
Rozsah výroby

Výrobní závod

Výkon

Napětí

Normy

 

Až do 9.375 MVA

34.4 až 200 kV BIL

ANSI