Auto-transformátory

Logotagline 150dpi2
Autotransformer UPR

Auto-transformátory jsou v rozvodných sítích využívány pro převod napětí na jinou napěťovou hladinu. Mají automaticky spojovaná vinutí, a to buď 1 vinutí (sériové + společné vinutí) nebo 2 vinutí (sériové + společné + terciální vinutí). Regulace napětí probíhá v přepínačích odboček bez anebo pod zatížením. Tyto transformátory jsou buď 1-fázové nebo 3-fázové. Autotransformátory jsou obvykle menší v porovnání s výkonovými transformátory.

 

Charakteristiky provedení
  • Regulace napětí probíhá v přepínačích odboček bez anebo pod zatížením
  • Založeno na ověřených a otestovaných technologiích
  • Splňuje nejnovější požadavky IEC norem
Rozsah výroby

 

Výrobní závod

Výkon

Napětí

Normy

 

do 30 MVA

do 72,5 kV

IEC