Kompenzační tlumivky

Logotagline 150dpi2
Shunt Reactors 26110330

Pro zlepšení stability a účinnosti přenosu energie jsou do systému vkládány kompenzační tlumivky. V závislosti na typu zatížení vedení a na bilanci jalového výkonu jsou tyto umístěny v paralelní konfiguraci tak, aby eliminovaly kapacitní proudy společné pro dlouhá přenosová vedení nebo kabely. Kompenzační tlumivky jsou podobné výkonovým transformátorům v provedení vinutí a izolace. Pro optimální spolehlivost/nákladovou efektivnost a minimální náklady životního cyklu i v případě zátěžového proudu, je použita jednoduchá robustní konstrukce. Toto je nejefektivnější způsob jak kompenzovat generovanou kapacitní složku tak, aby byl zachován trvalý výkon i v případě silných mrazů, vysokých teplot, blesků a zemětřesení, stejně jako v případě násilných výkyvů napětí. Vzhledem k využití nejnovějších technik pro zpracování počítačových návrhů, je každá kompenzační tlumivka výsledkem kreativní spolupráce mezi projektantem a zástupcem zákazníka. Nabízíme široký sortiment produktů pro jedno a tří fázové reaktory zohledňující nejen přepravní omezení v některých zemích ale také požadavky zákazníků.


Do 125 MVAr a 400 kV, tří fázové reaktory.
Do 330 MVAr, třída 765 KV, soustava tří jednofázových reaktorů (3 X 110 MVAr 1-fázový reaktor)
(V souladu s IS553, IEC60289 a dalšími mezinárodními standardy)

Charakteristiky provedení
  • Nejnovější trendy v oblasti návrhu a výroby
  • Založeno na ověřených a otestovaných technologiích
  • Splňuje poslední technické požadavky IEC
Rozsah výroby

Výrobní závod

Výkon

Napětí

Normy

Indie

25 až 125 MVAr

33 až 765 kV

IEC, IS, OTHER

Belgie

Až do 100 MVAr

Až do 525 kV

ANSI, IEC

Indonésie

10 až 50 MVAr

33 až 220 kV

IEC, OTHER

Kanada

Až do 100 MVAr

Až do 525 kV

ANSI, IEC