HVDC převodní transformátory

Logotagline 150dpi2
HVDC Converter 05063507

HVDC převodní transformátory jsou využívány v HVDC přenosových soustavách jako součást měníren. Obecně mohou být technologie HDVC využity pro: dálkové přenosy jako ekonomičtější varianta v porovnání s přenosem střídavého systému, nebo jako dvojité stanice např. u dvou střídavých systémů, které nejsou synchronizované nebo mají rozdílné frekvence. HDVC měnírny transformují střídavé napětí na stejnosměrné a naopak. U konvenčních AC transformátorů je vysoké namáhání koncentrováno především v oleji, zatímco u transformátorů DC se toto vyskytuje v pevném izolačním systému. Tyto transformátory jsou také vystaveny vysokým úrovním harmonických proudu. HVDC transformátory jsou buď konstruovány jako jedno-fázové nebo tří fázové jednotky, v závislosti na napětí, výkonu a s ohledem na přenos. Kolísání napětí je realizováno prostřednictvím přepínačů odboček při zatížení.

Charakteristiky provedení                                                          
  • Spojení dvou AC systémů s rozdílnými frekvencemi
  • Jedno fázové nebo tří fázové jednotky
  • Regulace napětí probíhá prostřednictvím aplikace
  • Přepínače odboček při a bez zatížení
Rozsah výroby

Výrobní závod

Výkon

Napětí

Normy

 

Až do 350 MVA

Až do 500 kV

ANSI