Auto transformátory

Logotagline 150dpi2
Autotransformers 15092739

Autotransformátory jsou využívány v přenosových soustavách ke vzájemnému propojení vedení s různou napěťovou hladinou: např. 400kV na 220kV. Často jsou rovněž využívány pro zajištění přenosu mezi dvěma napěťovými soustavami (400, 200, 110, 66 kV). Mezi přenosovou sítí Velké Británie 400kV a „Super sítí“ 275kV jsou standardně používány třífázové autotransformátory s odbočkami a společným zemním ukončením. Autotransformátory jsou navrženy se společným hlavním vinutím a odděleným vinutím nižšího napětí.

 

Autotransformátory jsou vyráběny na míru pro danou aplikaci a liší se především úrovní impedance, přenosovým napětím a požadavky na chlazení. Obvykle jsou vybaveny přepínačem pod zatížením pro změnu napětí. U dlouhých distribučních vedení jsou využívány speciální autotransformátory vybavené automatickými přepínači odboček, které jsou využívány pro regulaci napětí, takže zákazníci na opačném konci sítě mají stejné průměrné napětí jako ti, kteří jsou blíže ke zdroji. Variabilní poměr autotransformátorů kompenzuje úbytek napětí v síti.

 

CG Power Systems nabízí široký sortiment jednofázových i třífázových autotransformátorů s ohledem na dopravní omezení v některých zemích, a také dle požadavků zákazníka.

Charakteristiky provedení
  • Měniče anebo přepínače odboček pod zatížením
  • Regulace napětí může být prostřednictvím mimo okruhové odbočky
  • Automaticky připojovaná vinutí
  • Menší rozměry v porovnání s výkonovými transformátory
  • Založeno na ověřených a otestovaných technologiích
  • Splňuje nejnovější technické požadavky dle IEC
Rozsah výroby

Výrobní závod

Výkon

Napětí

Normy

Indie

50 až 500 MVA

132 až 765 kV

ANSI, IEC

Indonésie

30 až 550 MVA

66 až 550 kV

IEC, OTHER

Belgie

Až do 750 MVA

Až do 525 kV

ANSI, IEC

Kanada

Až do 1000 MVA

Až do 765 kV

IEC, NEMA,OTHER

Maďarsko

Až do 1000 MVA

Až do 800 kV

ANSI, IEC, IS, BS, NEMA, GOST, OTHER